Fangaraharan'ireo tahirin-kevitra

TANANA VAOVAO SY TOERAM-PONENANA

Tanàna voakasik'ireo Tetik'asa Trano fonenana
(isany)
Tranobe R+4
(isany)
Tanàna vaovao
Toerana
Antananarivo – Ivato 62 (an-dalana) Tsindrio eto
Toamasina 80 (ho avy) 13 (12 an-dalana ; 01 ho avy) Tsindrio eto
Antsirabe 80 (ho avy) Tsindrio eto
Fianarantsoa 1 (ho avy) Tsindrio eto
Antsiranana 80 (ho avy) 1 (ho avy) Ankoririky Ramena orangea
(vinavinaina)
Tsindrio eto
Nosy Be 80 (ho avy) Tsindrio eto
Mahajanga 1 (vinavinaina) Amparemahitsy
(vinavinaina)
Tsindrio eto
Toliara 80 (ho avy) Andranomena Toliara
(vinavinaina)
Tsindrio eto
Morondava 80 (ho avy) Tsindrio eto
Arivonimamo – Imerintsiatosika 320 (ho avy) Tanamasoandro
(vinavinaina)
Tsindrio eto
TOTALY NASIONALY 800 78 4