La Direction Générale des Nouvelles villes et des logements

logt_amborovy

Famaritana, Tanjona, Anjara asa :

Ny Fiadidiana ankapobeny misahana ny Tanàna vaovao sy ny Toeram-ponenana (DGNVL) dia tompon'andraikitra amin'ny :

- Fampiharana ny asa famolavolana, fandrindrana, fifehezana ary fanaraha-maso amin'ny tontolon'ny fanatanterahana ny tanàna sy trano fonenana vaovao;
- Fampiharana ny politikam-panjakàna ao amin'ny fampandrosoana ny tanàna sy trano vaovao;
- Fiantohana ny fandrindrana ny torolàlana sy ny fepetra eo ambany fitantanan'ny Ministera eo amin'ny fampandrosoana ny tanàna sy ny trano vaovao;
- Fampiroboroboana ny fanavaozana ny faritany misy ao amin'ny IEM anisan'izany ny tanàna vaovao;
- Fanatanterahana ny fanadihadiana ilaina izay takiana alohan'ny famoronana tanàna vaovao;
- Fihantoana ny fanohanana ny olona voakasik'izany amin'ny fananganana tanàna vaovao;
- Fampiroboroboana ny trano manerana ny faritany nasionaly;
- Fampiroboroboana ny fiaraha-miasa eo amin’ny tsy miankina sy ny fiaraha-miasa maro hafa;
- Famerenana eo ampahany amin'ny fampiroboroboana sy ny fanavaozana ny sehatry ny trano;
- Fanomezana lanja kokoa ny fandinihana rehetra amin'ny fampiroboroboana trano.