Ny Fiadidiana Ankapobeny ny Asa Vaventy (DGTP)

Pont RN5 Mananara Avaratra-Maroantsetra

Famaritana, Tanjona, Anjara asa :

Ny Fiadidiana Ankapobeny ny Asa Vaventy (DGTP) dia miantoka ny fampandrosoana sy ny fampiharana ny politikam-piasam-panjakana eo amin’ny sehatry ny asa vaventy..

Arak’izany, ny Fiadidiana ankapobeny dia tompon'andraikitra amin'ny :

- Fandrindrana ny paikady fitantanana ny fanajariana ny fotodrafitrasa amin’ny lalana amin'ny sehatra nasionaly mba haneken’ny ministra ny fanamarinany, mifanaraka amin'ny torolàlana tafiditra ao amin'ny tanjona stratejika faha 17 ao anatin’ny IEM;

- Fampiroboroboana ny fiaraha-miasa amin’ny tsy miankina eo fampiharana ny politika fampandrosoana sy ny paikady entina manatsara ny fotodrafitrasa;

- Fiantoana ny fandrindrana sy ny fanaraha-maso ny asa vonjy maika raha ilaina amin'ny tranga mampidi-doza;

- Fiantoana ny fiarovana ny fananam-bahoaka (ny lalana)

- Fiantoana ny fapanarahana ny fenitra ara-teknika sy ny tontolo iainana ao amin'ny fampiharana ny tetik'asa ;

- Fanomezana fotodrafitrasa sahaza mba hiadiana amin'ny voka-dratsy ateraky ny tondra-drano.

Ny fanehoana ny asan'ny Asa Vaventy manerana an’i Madagasikara dia mianjera ara-teknika eo ambanin'ny Fiadidiana Ankapobeny ny Asa Vaventy.